Grono pedagogiczne

iwona
mgr Iwona Czerniawska
Dyrektor 
katarzyna bajor
mgr Katarzyna Bajor
Wicedyrektor

Jezyk polski:
 • mgr Agnieszka Cituk
 • mgr Anna Dominiak
 • mgr Agnieszka Kniat
 Język angielski:
 • mgr Katarzyna Bajor
 • mgr Joanna Gniewczyńska
 • mgr Anna Kowalczyk
 • mgr Hanna Krajniak
 Jezyk niemiecki:
 • mgr Grażyna Hatała
 • mgr Monika Olinkiewicz
 Matematyka:
 • mgr Danuta Cukier
 • mgr Iwona Czerniawska
 • mgr Tomasz Józefowski
 Język rosyjski:
 • mgr Iwona Czyż
 Język francuski:
 • mgr Iwona Czyż
Wiedza o społeczeństwie:
 • mgr Anna Turczyńska-Kuś
 • mgr Janusz Czerniawski            
 • mgr Krzysztof Dębicki
 Historia:
 • mgr Anna Turczyńska-Kuś
 • mgr Łukasz Hoppen
 • mgr Agnieszka Boruszewska
Europeistyka:
 • mgr Iwona Czyż
Geografia:
 • mgr Janusz Czerniawski 
 • mgr Arleta Jujeczko
Chemia:
 • mgr Jolanta Schabikowska (urlop zdrowotny)
 • mgr Anna Rytwińska
 Biologia:
 • mgr Ewa Najdecka
 Podstawy przedsiebiorczości:
 • mgr Jolanta Schabikowska (urlop zdrowotny)
 • mgr Iwona Czyż
 Fizyka:
 • mgr Sławomir Pawlak
 Informatyka:
 • mgr Dariusz Dominiak
 • mgr Sławomir Pawlak
 Wychowanie fizyczne:
 • mgr Ryszard Cukier
 • mgr Zbigniew Graczyk
 • mgr Michał Pyrcz
 Edukacja dla bezpieczeństwa:
 • mgr Zbigniew Graczyk
 Religia:
 • ks. mgr Arkadiusz Wiącek
 Wychowanie do życia w rodzinie:
 • mgr Ewa Dębowska
 Filozofia:
 • mgr Ewa Najdecka
Biblioteka szkolna:
 • mgr Anna Dominiak
 • mgr Edward Wojtuściszyn
 Pedagog szkolny:
 • mgr Małgorzata Frąckowiak