Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022 (po gimnazjum)

 

 Klasa III

Język polski:

 • Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D. Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda) – powojenna nowoczesność. Podręcznik do języka polskiego. Klasa 3. Warszawa: WSiP, 2014. Nr dopuszczenia: 703/5/2014/2015

Matematyka:

 • Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Wesołowska J. – Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2014. Nr dopuszczenia: 378/3/2014

Geografia:

 • Rachwał T., Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2014. Nr dopuszczenia: 501/3/2014
 • Kupczyk M., Oblicza geografii 3. Maturalne Karty Pracy 3. Warszawa: Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie:

 • Czechowska L., Janicki A., Święcicki K., W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz. 2. Warszawa: Nowa Era, 2014. Nr dopuszczenia: 630/2/2014
 • Furman B., W centrum uwagi. Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Cz. 2. Warszawa: Nowa Era, 2016

 Biologia:

 • Dubert F., Jurgowiak M., Marko-Worłowska M., Zamachowski W. Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2014. Nr dopuszczenia: 564/3/2014
 • Holeczek J., Nowakowska A., Tyc A., Biologia na czasie. Maturalne Karty Pracy 3. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2014. 

Historia i społeczeństwo:

 • Markowicz M., Pytylińska O., Wyroda A., Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik. Liceum i technikum. Warszawa: WSiP, 2013. Nr dopuszczenia: 644/1/2013
 • Balicki A., Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Gdynia: OPERON, 2014. Nr dopuszczenia: 665/4/2014

Historia:

 • Galik P., Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz. 3. Warszawa: Nowa Era, 2014. Nr dopuszczenia:642/3/2014
 • Izdebscy A. i T., Zrozumieć przeszłość. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony, Cz. 3, Warszawa: Nowa Era, 2014
 • Kłaczkow J., Zielińska A., Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 roku. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Cz. 4. Warszawa: Nowa Era, 2015. Nr dopuszczenia: 642/4/2015
 • Izdebscy A. i T., Furman B. Zrozumieć przeszłość. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony, Cz. 4, Warszawa: Nowa Era, 2015

Chemia:

 • Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J., To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era.  Nr dopuszczenia: 528/2/2013/2016

Fizyka:

 • Braun M., Byczuk K., Zrozumieć fizykę. Cz. 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2014. Nr dopuszczenia: 632/3/2014