Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 (po gimnazjum)

 

 Klasa II

Język polski:

 • Kalbarczyk A., Chemperek D., Trześniowski D., Nowe. Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. Romantyzm – Pozytywizm. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 2. Cz. 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Warszawa: WSiP, 2013. Nr dopuszczenia: 703/3/2013
 • Kalbarczyk A., Chemperek D., Trześniowski D., Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. Modernizm – Dwudziestolecie międzywojenne (nurt klasyczny). Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 2. Cz. 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Warszawa: WSiP, 2013. Nr dopuszczenia: 463/4/2013

Matematyka:

 • Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Janocha G., Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2013. Nr dopuszczenia: 378/2/2013
 • Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Janocha G., Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2013. Nr dopuszczenia: 360/2/2013

Fizyka:

 • Braun M., Byczuk A., Byczuk K., Wójtowicz E., Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. Cz. 1. Warszawa: Nowa Era, 2013. Nr dopuszczenia: 632/1/2013
 • Braun M., Byczuk A., Byczuk K., Wójtowicz E., Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. Cz. 2. Warszawa: Nowa Era, 2013. Nr dopuszczenia: 632/2/2013

Geografia:

 • Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2012. Nr dopuszczenia: 501/1/2012
 • Karaś A., Grząba E., Oblicza geografii 1. Maturalne Karty Pracy 1. Warszawa: Nowa Era, 2012
 • Rachwał T., Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2013. Nr dopuszczenia: 501/2/2013
 • • Brożyńska J., Jaworska E., i In. Oblicza geografii 2. Maturalne Karty Pracy 2. Warszawa: Nowa Era, 2016

Wiedza o społeczeństwie:

 • Janicki A., Kięczkowska J., Menz M., W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz. 1. Warszawa: Nowa Era, 2012. Nr dopuszczenia: 630/1/2012
 • Furman B., Sarnowska J., W centrum uwagi. Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Cz.1. Warszawa Nowa Era, 2016. 

Historia:

 • Kulesza R., Kowalewski K., Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz. 1. Warszawa: Nowa Era, 2013. Nr dopuszczenia: 642/1/2013
 • Kowalski A., Zrozumieć przeszłość. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Cz. 1. Warszawa: Nowa Era, 2013
 • Klint P., Galik P., Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz. 2. Warszawa: Nowa Era, 2014. Nr dopuszczenia: 642/2/2014
 • Izdebscy A. i T., Machałek M., Zrozumieć przeszłość. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Cz. 2. Warszawa: Nowa Era, 2014

Chemia:

 • Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J., To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2012. Nr dopuszczenia: 528/1/2012
 • Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J., To jest chemia 2. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2012. Nr dopuszczenia: 528/2/2012

Religia:

 • Czerkawski J., Kondrak E. Na drogach wiary. Kielce: Jedność.

Język niemiecki: 

 • Jarząbek D. A., Koper D., Motive - Deutsch. Neu 2. Podręcznik do liceum i technikum. Kurs dla kontynuujących naukę. Zakres podstawowy. Warszawa WSiP, 2015. Nr dopuszczenia 683/2/2015
 • Jarząbek D. A., Koper D., Motive - Deutsch. Neu 3. Podręcznik do liceum i technikum. Kurs dla kontynuujących naukę. Zakres podstawowy. Warszawa WSiP, 2014. Nr dopuszczenia 683/3/2014

Biologia:

 • Guzik M., Jastrzębska E., Kozik R., Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcacego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2012. Nr dopuszczenia: 564/1/2012
 • Arciuch B., Fiałkowska-Kołek M., Biologia na czasie. Maturalne Karty Pracy 1. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era 2015 (Matura 2015)
 • Dubert F., Kozik R., Krawczyk S., Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2013. Nr dopuszczenia: 564/2/2013
 • Kąkol P.T., Nowakowska A., Pawłowski J., Biologia na czasie. Maturalne Karty Pracy 2. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era 2015 (Matura 2015)

Historia i społeczeństwo:

 • Halczak B., Józefiak R., Szymczak M., Historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Gdynia: OPERON, 2014. Nr dopuszczenia: 665/3/2014
 • Burda B., Roszak A., Szymczak A., Historia i społeczeństwo. Europa i świat. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Gdynia: OPERON, 2014. Nr dopuszczenia: 665/2/2014

Podstawy przesiębiorczości:

 • Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość. Nowa Era. Nr dopuszczenia 467/2012


Klasa III

Język polski:

 • Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D. Nowe. Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda) – powojenna nowoczesność. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 3. Warszawa: WSiP, 2014. Nr dopuszczenia: 703/5/2014

Matematyka:

 • Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Wesołowska J. – Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2014. Nr dopuszczenia: 378/3/2014
 • Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Wesołowska J. – Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2014. Nr dopuszczenia: 360/3/2014

Geografia:

 • Rachwał T., Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2014. Nr dopuszczenia: 501/3/2014
 • Kupczyk M., Oblicza geografii 3. Maturalne Karty Pracy 3. Warszawa: Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie:

 • Czechowska L., Janicki A., Święcicki K., W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz. 2. Warszawa: Nowa Era, 2014. Nr dopuszczenia: 630/2/2014
 • Furman B., W centrum uwagi. Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Cz. 2. Warszawa: Nowa Era, 2016

Religia:

 • Czerkawski J., Kondrak E. W bogactwie miłości. Kielce: Jedność.

Język niemiecki:

 • Szczęk J., Kryczyńska-Pham J., Abitur. Język niemiecki. Poziom podstawowy i rozszerzony. Repetytorium maturalne. Podręcznik. Warszawa: WSiP, 2014. Nr dopuszczenia: 823/2017
 • Jarząbek D. A., Koper D., Motive - Deutsch. Neu 2. Podręcznik do liceum i technikum. Kurs dla kontynuujących naukę. Zakres podstawowy. Warszawa WSiP, 2015. Nr dopuszczenia 683/2/2014/2015
 • Jarząbek D. A., Koper D., Motive - Deutsch. Neu 3. Podręcznik do liceum i technikum. Kurs dla kontynuujących naukę. Zakres rozszezrzony. Warszawa WSiP, 2014. Nr dopuszczenia 683/3/2014/2016
 • Jarząbek D. A., Koper D., Motive - Deutsch. Neu 4. Podręcznik do liceum i technikum. Kurs dla kontynuujących naukę. Zakres rozszezrzony. Warszawa WSiP, 2014. Nr dopuszczenia 683/4/2015

 Biologia:

 • Jurgowiak M., Dubert F., Marko-Worłowska M., Zamachowski W. Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2014. Nr dopuszczenia: 564/3/2014
 • Holeczek J., Nowakowska A., Tyc A., Biologia na czasie. Maturalne Karty Pracy 3. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2014. Nr dopuszczenia: 564/3/2014

Historia i społeczeństwo:

 • Markowicz M., Pytylińska O., Wyroda A., Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik. Liceum i technikum. Warszawa: WSiP, 2013. Nr dopuszczenia: 644/1/2013
 • Balicki A., Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Gdynia: OPERON, 2014. Nr dopuszczenia: 665/4/2014

Historia:

 • Galik P., Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz. 3. Warszawa: Nowa Era, 2014. Nr dopuszczenia: 642/3/2014
 • Izdebscy A. i T., Zrozumieć przeszłość. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony, Cz. 3, Warszawa: Nowa Era, 2014
 • Kłaczkow J., Zielińska A., Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 roku. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Cz. 4. Warszawa: Nowa Era, 2015. Nr dopuszczenia: 642/4/2015
 • Izdebscy A. i T., Furman B. Zrozumieć przeszłość. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony, Cz. 4, Warszawa: Nowa Era, 2015

Chemia:

 • Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J., To jest chemia 2. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2012.  Nr dopuszczenia: 528/2/2012

Fizyka:

 • Braun M., Byczuk K., Zrozumieć fizykę. Cz. 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2014. Nr dopuszczenia: 632/3/2014


 Język angielski (klasy II-III) 

 • Kay S., Jones V. [i in.]., Matura Focus 2. Podręcznik wieloletni Warszawa: Pearson, 2013. Nr dopuszczenia: 672/2/2013/2015
 • Umińska M. [i in.]., Focus 1. Second Edition. Warszawa: Pearson, 2019. Nr dopuszczenia: 947/1/2019
 • Kay S., Jones V. [i in.]., Focus 2. Second Edition. Warszawa: Pearson, 2019. Nr dopuszczenia: 947/2/2019
 • Kay S., Jones V. [i in.]., Focus 3. Second Edition. Warszawa: Pearson, 2019. Nr dopuszczenia: 947/3/2019
 • Morris C., Ficker R., Anderson P., High Note 1. Pearson, 2020. Nr dopuszczenia: 956/1/2020
 • Hastings B., Mc Kinley S., [i in.], High Note 2. Pearson, 2019. Nr dopuszczenia: 956/2/2019
 • Hastings B., Mc Kinley S., [i in.], High Note 3. Pearson, 2019. Nr dopuszczenia: 956/3/2019
 • Roberts R. i In. High Note 4. Warszawa: Pearson, 2020. Nr dopuszczenia: 956/4/2020
 • Mitchell H. Q.,[i in.], Pioneer Plus pre-intermediate, wyd. MM Publications. Nr. dopuszczenia 969/2/2019
 • Mitchell H. Q.,[i in.], Pioneer Plus interm. B1, MM Publications. Nr dopuszczenia 969/3/2019
 • Mitchell H. Q.,[i in.], Pioneer Plus B1+, wyd. MM Publications. Nr dopuszczenia 969/4/2019
 • Umińska M. [i in.]. Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy.2 w 1. Warszawa: Pearson , 2017. Nr dopuszczenia: 887/2017
 • Umińska M. [i in.]. Repetytorium maturalne. Poziom rozszerzony. Warszawa: Pearson 2017. Nr. dopuszczenia 843/2017
 • Mitchell H. Q.,[i in.], Pioneer Plus level B2, wyd. MM Publications. Nr dopuszczenia 744/4/2017


 Język francuski (klasy II-III)

 • Menand R., Capelle G., Le Nou veau-Tax 2. Warszawa: Hachette, 2010 [i późn.]. Nr dopuszczenia: 141/2/2010
 • Menand R., Capelle G., Le Nou veau-Tax 3. Warszawa: Hachette, 2011 [i późn.[. Nr dopuszczenia: 141/3/2011