Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 (po szkole podstawowej)

UWAGA!!!

Prosimy wstrzymać się z zakupem podręczników do nauki języków obcych. Po napisaniu przez uczniów testów poziomujących w pierwszym tygodniu września 2020 r., nastąpi przydział do grup językowych i wtedy podane zostaną podręczniki dla konkretnych grup. Sugerujemy także wstrzymanie się z zakupem podręczników z zakresu rozszerzonego oraz religii do września 2020 r. W pierwszym tygodniu września odbędzie się w szkole kiermasz podręczników, na którym będzie można odkupić używane podręczniki od starszych uczniów.  


Klasa I

Język polski:

 • K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J. Manthey, J. Zaporowicz, T. Zieliński, Sztuka wyrazu. Cz. 1 i 2. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019. Nr dopuszczenia: 1022/1/2019

Matematyka:

 • Babiański W., Chańko L., Wej K., Matematyka: 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: 388/1/2019

Fizyka:

 • Braun M., Śliwa W., Odkryć fizykę 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: 1001/1/2019
 • Braun M., Byczuk A., Byczuk K., Wójtowicz E., Zrozumieć fizykę 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: 1002/1/2019

Geografia:

 • Malarz R., Wieckowski M., Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: 983/1/2019
 • Maciążek K., Karty pracy ucznia „Oblicza geografii 1” zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019.
 • Malarz R., Wieckowski M., Kroh P., Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: 973/1//2019
 • Burczyk D., Felisiak V., i inni, Maturalne karty pracy 1. Warszawa: Nowa Era, 2019.

Wiedza o społeczeństwie:

 • Janicki A., Komorowski J., Peisert A., W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019.
 • Janicki A., Komorowski J., Peisert A., W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2019

Historia:

 • Pawlak. M., Szweda A., Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcących i techników. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: 1021/1/2019
 • Kulesza. R., Kowalewski K., Zrozumieć przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcących i techników. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: 1019/1/2019

Chemia:

 • Hassa R., Mrzigod A.J.,To jest chemia 1. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: 994/1/2019
 • Liwin M., Styka-Wlazło S., Szymońska J., To jest chemia 1. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: 991/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • Słoma J., Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: 960/2019

Informatyka:

 • Mazur J., Wierzbicki J., Perekietka P., Talaga Z., Informatyka na czasie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: 990/1/2019
 • Mazur J., Wierzbicki J., Perekietka P., Talaga Z., Informatyka na czasie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2019.

Biologia:

 • Helmin A., Hołeczek J., Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: w trakcie
 • Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Pawłowski J., Stencel R., Biologia na czasie 1 Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: w trakcie
 • Guzik M., Kozik R., Matuszewska R., Zamachowski W., Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: w trakcie
 • Januszewska-Hasiec B., Stencel R., Tyc A., Biologia na czasie! Maturalne karty pracy ucznia. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: w trakcie

Filozofia:

 • Bokiniec M., Zielka S, Spotkania z filozofią 1. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: w trakcie

Klasa II

Język polski

 • Dąbrowska D., Kapela-Bagińska B., Prylińska E., Regiewicz A., Ratajczak C., Zieliński T., Język polski 2, Cz. 1 i 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019. Nr dopuszczenia: 1022/3/2020.

Matematyka – poziom podstawowy i rozszerzony

 • kontynuacja podręcznika z klasy I, we wrześniu zakup kolejnych części po konsultacji z nauczycielami.

Geografia – poziom podstawowy

 • Rachwał T., Uliszak R., Wiedermann K., Kroh P. Oblicza geografii 2. Nowa Era. Nr dopuszczenia: 983/2/2020.
 • Maciążek K., Karty pracy ucznia „Oblicza geografii 2” zakres podstawowy. Nowa Era.

Geografia – poziom rozszerzony

 • Rachwał T., Kilar W., Oblicza geografii 2. Nowa Era. Nr dopuszczenia: 973/2/2020.
 • Feliniak V., Jaworska E., Marczewska B., Ropel S. Maturalne karty pracy 2. Nowa Era.

Biologia – poziom podstawowy

 • Helmin A., Holeczek J., Biologia na czasie 2. Zakres podstawowy. Nowa Era. Nr dopuszczenia 1006/2/2020.
 • Kaczmarek D., Pawłowski J., Stencel R., Biologia na czasie. Karty pracy ucznia 2. Zakres podstawowy. Nowa Era.

Biologia – poziom rozszerzony

 • Guzik M., Kozik R., Zamachowski W., Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony. Nowa Era. Nr dopuszczenia 1010/2/2020.
 • Kaczmarek D., Otręba T., Stencel R., Tyc A., Biologia na czasie. Maturalne karty pracy 2. Nowa Era.

Chemia – poziom podstawowy

 • Hassa R., Mrzigod A. i J., To jest chemia 1 i 2. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: 994/1/2019.

Chemia – poziom rozszerzony

 • Litwin M., Styka-Wlazło S., Szymońska J., To jest chemia 1 i 2. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2019. Nr dopuszczenia: 991/1/2019.

Historia – poziom podstawowy

 • Kucharski A., Niewęgłowska A. Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla LO i technikum, zakres podstawowy. Nowa Era. Nr dopuszczenia: 1021/2/2020.

Historia – poziom rozszerzony

 • Klint P. Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do historii dla LO i technikum, zakres rozszerzony. Nowa Era. Nr dopuszczenia: 1019/2/2020.

Wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy

 • Czechowska L., Janicki A. W centrum uwagi 2. Zakres podstawowy. Nowa Era. Nr dopuszczenia: 1034/2/2020.

Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

 • Drelich S., Janicki A., Martinek E. W centrum uwagi 2. Zakres rozszerzony. Nowa Era. Nr dopuszczenia 1035/2/2020.

Fizyka – poziom podstawowy

 • Braun M., Śliwa W. Poznać fizykę 2. Podręcznik do fizyki dla liceum i technikum. Poziom podstawowy. Nowa Era. Nr dopuszczenia: 1001/2/2020.

Fizyka – poziom rozszerzony

 • Braun M., Byczuk A. i K., Wójtowicz E. Zrozumieć fizykę 2. Podręcznik do fizyki dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era. Nr dopuszczenia: 1002/2/2020.

Informatyka – poziom podstawowy

 • Mazur J., Perekietka P., Talaga Z., Wierzbicki J.S. Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era. Nr dopuszczenia: 990/2/2020.

Informatyka – poziom rozszerzony

 • Borowiecki M. Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era. Nr dopuszczenia: 1037/2/2020. Podstawy przedsiębiorczości.
 • Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość. Nowa Era. Nr dopuszczenia 1039/2019.

Język francuski

 • Piotrowska-Skrzypek M., Gajos M., C'est parti 2. Draco. Nr dopuszczenia: 983/2/2019

Język rosyjski

 • Tatarchyk O., Kak raz 2. WSiP. Nr dopuszczenia 966/2/2020.

Język angielski

 • Umińska M. i in., Focus 1. Second Edition. Pearson. Nr dopuszczenia: 947/1/2019.
 • Kay S., Jones V. i in., Focus 2. Second Edition. Pearson. Nr dopuszczenia: 947/2/2019.
 • Kay S., Jones V. i in., Focus 3. Second Edition. Pearson. Nr dopuszczenia: 947/3/2019.
 • Hastings B., Mc Kinley S., i in., High Note 3. Pearson. Nr dopuszczenia: 956/3/2019.
 • Roberts R. i In. High Note 4. Pearson. Nr dopuszczenia: 956/4/2020.
 • Mitchell H. Q.,[i in.], Pioneer Plus pre-intermediate, MM Publications. Nr. Dopuszczenia: 969/2/2019.
 • Mitchell H. Q.,[i in.], Pioneer Plus intermediate B1, MM Publications. Nr dopuszczenia: 969/3/2019.
 • Mitchell H. Q.,[i in.], Pioneer Plus B1+, MM Publications. Nr dopuszczenia: 969/4/2019.
 • Mitchell H. Q.,[i in.], Pioneer Plus level B2, MM Publications. Nr dopuszczenia: 744/4/2017.