Rada Rodziców

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza

Skład Rady Rodziców:

  • Tomasz Retkowski - przewodniczący
  • Anna Kowalik - sekretarz
  • Sabina Krzeszowska - skarbnik
  • Iwona Szymkowiak - członek rady
  • Remigiusz Horodycki - członek rady

Kontakt z Przewodniczącym RR przez sekretariat szkoły.


Regulamin Rady Rodziców

pdf

Plik do pobrania