Rada Rodziców

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza

Skład Rady Rodziców:

  • Sabina Krzeszowska - przewodnicząca/skarbnik
  • Jacek Trzpil - wiceprzewodniczący
  • Emilia Szmygin - członek
  • Jerzy Kołpowski - członek

Kontakt z Przewodniczącym RR przez sekretariat szkoły.


Regulamin Rady Rodziców

pdf

Plik do pobrania