Wydawanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej.

I. Za wydanie duplikatu świadectwa (wystawionego od 2005 r.) i legitymacji szkolnej należy wnieść opłatę na konto szkoły: 47 9660 0007 0021 5619 2000 0010 w wysokości:

  • duplikat świadectwa 26,00 zł
  • legitymacja szkolna 9,00 zł 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

pdf

 Plik do pobrania


II. Duplikat świadectwa wystawionego przed 2005 r. wydawany jest przez KO w Gorzowie Wielkopolskim.