tarcza21.png

Ogólniak z tradycjami.

Szkoła z bogatą tradycją pielęgnowaną nieprzerwanie od 1945 roku, która jednocześnie dynamicznie się zmienia, chcąc zapewnić swoim wychowankom nowoczesne metody i formy kształcenia. Nawiązujemy kontakty z uczelniami wyższymi, interesującymi ludźmi oraz lokalnymi firmami i organizacjami, aby jak najlepiej przygotowywać uczniów do wejścia w dorosłość. Tworzymy zgraną społeczność, w której dbamy o to, aby każdy się w niej odnalazł i mógł rozwijać swoje zdolności.

Profile kształcenia:

Profil politechniczny

Z myślą o wszystkich marzących o studiach technicznych, dla których zgłębianie matematyki i fizyki jest szczególnie istotne. Dodatkowo proponujemy kółko matematyczne oraz udział naszych uczniów w zajęciach organizowanych przez uczelnie wyższe.

 

filmpromocyjny

tarcza21.png

Ogólniak z tradycjami.

Szkoła z bogatą tradycją pielęgnowaną nieprzerwanie od 1945 roku, która jednocześnie dynamicznie się zmienia, chcąc zapewnić swoim wychowankom nowoczesne metody i formy kształcenia. Nawiązujemy kontakty z uczelniami wyższymi, interesującymi ludźmi oraz lokalnymi firmami i organizacjami, aby jak najlepiej przygotowywać uczniów do wejścia w dorosłość. Tworzymy zgraną społeczność, w której dbamy o to, aby każdy się w niej odnalazł i mógł rozwijać swoje zdolności.

Profile kształcenia:

Profil politechniczny

Z myślą o wszystkich marzących o studiach technicznych, dla których zgłębianie matematyki i fizyki jest szczególnie istotne. Dodatkowo proponujemy kółko matematyczne oraz udział naszych uczniów w zajęciach organizowanych przez uczelnie wyższe.

filmpromocyjny

 

Nowości

Ogłoszenia


>> KLAUZULA INFORMACYJNA RODO <<

 

podaniedoskoly
regulamin 
poznajnaszaszkole
filmpromocyjny   

System nauczania języków obcych w naszym Liceum Ogólnokształcącym.
Oferujemy 4 języki obce w wymiarze 2 i 4 lub 5 godzin tygodniowo.


angielski niemiecki francuski rosyjski

Mamy wypracowany efektywny system podziału na grupy językowe w zależności od poziomu zaawansowania. Test diagnostyczny, przeprowadzany 1 września, pozwala tak dobrać uczniów w grupach, aby mieli równe szanse, a ci najlepsi możliwość rozwijania wiedzy na najwyższym poziomie. Uczniowie grup 2 i 4 lub 5 godzinnych mogą zdawać egzamin maturalny. Grupy zaawansowane koncentrują się na zadaniach przygotowujących do egzaminu dojrzałości, grupy 2 godzinne realizują materiał w taki sposób, aby przygotować uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy, do roli przyszłych pracowników, turystów, odbiorców kultury. 

W szkole organizowane są imprezy promujące naukę języków obcych. W czasie tych "Dni Języków" uczniowie przygotowują występy sceniczne, wystawy, plakaty, prezentacje multimedialne, biorą udział w konkursach i akcjach charytatywnych. Pozwala to uczniom lepiej poznać kraje, których języka się uczą. Wszystko to odbywa się w atmosferze zabawy, przy muzyce. Uczniowie I LO biorą udział i zdobywają wysokie miejsca w konkursach organizowanych przez np. Collegium Polonicum w Słubicach, UZ, JERSZ. Nauczyciele przeprowadzają eliminacje do olimpiad językowych, realiują projekty językowe eTwinning. 

W szkole pracują językowcy z doświadczeniem, kreatywni i zaangażowani. Poszerzają swój warsztat metodyczny na kursach i warsztatach. Wszyscy korzystamy z najlepszych podręczników z płytami DVD, oprawą internetową, co pozwala uczyć w sposób nowoczesny.

 

Zapraszamy w mury naszej szkoły.

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Godz.16:30

19.09.2023 - Zebranie z rodzicami – klasy II - IV,

28.11.2023 - Zebranie z rodzicami – wszystkie klasy (informacja o ocenach proponowanych w kl. IV)

09.01.2024 – zebranie z rodzicami – wszystkie klasy (informacja o ocenach proponowanych w kl. I – III) 

09.04.2024 - Zebranie z rodzicami – wszystkie klasy (informacja o ocenach proponowanych w kl. IV)

04.06.2024 - Zebranie z rodzicami – wszystkie klasy (informacja o ocenach proponowanych w kl. I – III) 

W trakcie zebrań możliwy jest kontakt z nauczycielami 

w godz. 16.45 – 18.00 w pokoju nauczycielskim

 

UWAGA UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH!

Na początku września odbędzie się w szkole kiermasz podręczników, na którym będzie można odkupić używane podręczniki od starszych uczniów.

Prosimy nie kupować żadnych podręczników do nauki języków obcych. Po napisaniu przez uczniów testów poziomujących, nastąpi przydział do grup językowych i wtedy podane zostaną podręczniki dla konkretnych grup.


lista podręczników do pobrania tutaj

BEZPŁATNY KREATOR ZDJĘĆ DO MLEGITYMACJI

>>POBIERZ<<

Instrukcja do kreatora

>>ZOBACZ<<

„Brązowa” Szkoła 2022

„Brązowa” Szkoła 2022

Biblioteka szkolna
Katalog Online

Biblioteka szkolna Katalog Online

Film promocyjny

Informacja o LO w języku migowym

Dzień dobry POLSKO!

spotkanie siemignowska„…Niełatwa jest ta polska ziemia, nasza Ojczyzna. Można powiedzieć, że na przestrzeni swoich tysiącletnich dziejów nie przestawała być ziemią wielorakiego wyzwania. To wyzwanie w pewnych okresach przynosiło jej wielkość i sławę. W innych - łączyło się z cierpieniem, co więcej: z zagrożeniem, czasami wręcz śmiertelnym. Wyzwania dziejowe dokonują się przez ludzi. My o tym doskonale wiemy” – te słowa wypowiedział śp. Jan Paweł II.

Dla nas uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie są one znaczące, zwłaszcza w dzień – 11 listopada. Niech ten dzień będzie dla wszystkich szansą pokazania SZACUNKU, MIŁOŚCI i WIARY dla OJCZYZNY.

Jak powiedział Marek Edelman:

„Nienawiść dużo łatwiej rozbudzić, niż skłonić do miłości.

Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęceń”.

Mieliśmy okazję się o tym przekonać w październiku br. na „żywej lekcji historii” – kiedy to mury naszej szkoły odwiedziła Pani Wanda Siemiginowska  - wiceprezes Związku Sybiraków w powiecie świebodzińskim.

Zapraszamy na niezwykłą opowieść!

Pani Wanda jeszcze jako pięcioletnia dziewczynka, za sprawą decyzji Związku Sowieckiego, w dniu 10 lutego roku 1940, została wywieziona w głąb Rosji, na mroźną Syberię, z dala od wszelkiej cywilizacji. Jak mówi,  ona i jej rodzina zostali  zabrani z domu z zaskoczenia, nie mieli czasu na to, by się przygotować, a po prostu musieli się spakować w kilka minut i wyjechać w nieznane. O 3 w nocy pod dom rodzinny Pani Wandy podjechały sanie z dwoma Rosjanami, którzy rozkazali   ojcu pani Wandy stać pod ścianą, a matce pakować najpotrzebniejsze rzeczy. Jak wspomina kobieta: "akurat ci Rosjanie trochę nas żałowali". Dom rodzinny opuścić musieli: Pani Wanda, jej ojciec, matka i starszy brat. Na wspomnianych saniach dojechali wszyscy na stację kolejową, gdzie z kolei zostali wsadzeni wraz z innymi rodzinami do bydlęcych wagonów, ze wstawionymi pryczami i niewielkim piecem do ogrzewania. W ciężkich warunkach  podróżowali przez kilka tygodni. W drodze nierzadkie były przypadki śmierci. Jeśli ktoś umierał, jego ciało wyrzucane było zwyczajnie z pociągu. W końcu dojechali do miejscowości Archangielsk.

Na miejscu zostali wywiezieni czekającymi już na nich sankami około 120 kilometrów od najbliższego miasta, gdzie umiejscowione były  baraki. Odtąd właśnie tam  żyli, dzieci siedziały głównie w barakach, przez panujące  zimno i przygotowały zapasy wody i pożywienia, latem zbierały owoce i grzyby w tajdze, a dorośli całymi dniami ścinali i rąbali drewno. Warunki, w jakich żyli Sybiracy były ciężkie i śmierć przychodziła w tamte strony niezwykle często. Na początku w okolicach baraków słychać było śmiechy bawiących się dzieci, próbujących, choć na chwilę, oderwać się od nieprzyjemnej rzeczywistości, jednak z każdym miesiącem śmiechy coraz bardziej milkły. Niestety tam też zmarł ukochany ojciec Pani Wandy - Piłsudczyk.

Swego rodzaju "wybawieniem" był atak III Rzeszy na ZSRS. Związek Sowiecki potrzebował bowiem wszelkich wojsk. Zaczęto więc zabierać wywiezionych wcześniej na Syberię ludzi, którzy w dużej części składali się z ludzi mających doświadczenie z bronią. W ten oto sposób udało się utworzyć Dywizję im. Tadeusza Kościuszki. Mimo, że ojciec pani Wandy już wtedy nie żył, to jako rodzina wojskowa ona i jej bliscy mogli opuścić Syberię.  Rodzina została przeniesiona do średniej Azji. Był to okres, w którym zaczęły powstawać w dużej ilości domy dziecka. Do jednego z nich pani Wanda trafiła wraz z bratem, a jej matka przebywała w kołchozie oddalonym od nich, o 20 kilometrów, przez co często mogła ich odwiedzać. W placówce przebywały dzieci, ale często traktowano ich jak  dorosłych. Panowała tam zasada: "kto nie pracuje ten nie je", tak więc wszyscy, niezależnie od wieku, musieli jakoś pracować. Pani Wanda wspomina, że między innymi zbierała wełnę i hodowała jedwabniki. Po pracy wszyscy z kolei szli na zajęcia do szkoły, w której było wielu nauczycieli, w tym profesorów też z wyższym wykształceniem, z czego wielu z nich również było Polakami. Nauczano  ich tam historii, geografii i choćby zakładania pamiętników (podczas spotkania pani Wanda przywiozła nawet dwa dzienniki z lat dzieciństwa). Z wielką czułością Pani Wanda wspomina z tamtych czasów wiarę w Boga i w powrót do Ojczyzny oraz… chleb: "Każdy przy śniadaniu w domu dziecka zawsze chciał tą skrajkę, skibkę chleba, a nie kromkę, bo myśleliśmy, że tam więcej jest niż przydzielanych 100 gram". Dodatkowym problemem był brak podstawowych środków czystości, brakowało mydła, więc, jak to określiła pani Wanda: "pchły można było zbierać garściami".

Na wzmiankę zasługuje  los brata pani Wandy. Na Syberii bowiem osiągnął on pełnoletność. Radość nie trwała jednak zbyt długo, ponieważ trzy dni po tym został zabrany i siłą wcielony do wojska. Brat już z wojny nie powrócił - wspominała ze łzami w oczach.

Wszystkim tym podzieliła się z nami pani Wanda Siemiginowska podczas odwiedzin w naszej szkole. Jej historia pokazuje ile człowiek jest w stanie przetrwać, dzięki  miłości do Boga i do Ojczyzny. Wielokrotnie w swojej opowieści Pani Wanda mówiła, jak ważna tam daleko na Syberii była dla nich wiara w Boga i w powrót do swojej Ojczyzny. Historia ta, jak i wiele innych, nie powinna zostać zapomniana,  powinna stanowić dla nas lekcję i przestrogę, abyśmy nigdy nie musieli przeżyć podobnego piekła, jakie przeżywali Sybiracy. Dla nas, uczniów naszej szkoły była to przepiękna i bardzo wzruszająca lekcja historii.

Autor Konrad Skrzypek

galeria


Relacja filmowa

kamera

część I


kamera

część II

Autor Jan Boczkowski

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza

Park Chopina 2
66-200 Świebodzin lubuskie
tel.: +48 68 3823029
mail: liceum@lo.swiebodzin.pl

NIP 927-12-62-395
REGON 000771714  

Bank Spółdzielczy w Siedlcu
47 9660 0007 0021 5619 2000 0010

epuap 1

Redakcja strony

 

Strona I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie jest złożona w całości z materiałów stworzonych oraz opracowanych przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i projekty związane z rozwijaniem strony. Wszystkich, którzy chcą pomóc w udoskonalaniu naszego szkolnego portalu lub podzielić się doświadczeniami, wesprzeć pomysłami, serdecznie zapraszamy do współpracy.

mail:webadmin@lo.swiebodzin.pl

sienkiewicz logo

 

UE banner