tarcza21.png

Ogólniak z tradycjami.

Szkoła z bogatą tradycją pielęgnowaną nieprzerwanie od 1945 roku, która jednocześnie dynamicznie się zmienia, chcąc zapewnić swoim wychowankom nowoczesne metody i formy kształcenia. Nawiązujemy kontakty z uczelniami wyższymi, interesującymi ludźmi oraz lokalnymi firmami i organizacjami, aby jak najlepiej przygotowywać uczniów do wejścia w dorosłość. Tworzymy zgraną społeczność, w której dbamy o to, aby każdy się w niej odnalazł i mógł rozwijać swoje zdolności.

Profile kształcenia:

Profil politechniczny

Z myślą o wszystkich marzących o studiach technicznych, dla których zgłębianie matematyki i fizyki jest szczególnie istotne. Dodatkowo proponujemy kółko matematyczne oraz udział naszych uczniów w zajęciach organizowanych przez uczelnie wyższe.

 

filmpromocyjny

tarcza21.png

Ogólniak z tradycjami.

Szkoła z bogatą tradycją pielęgnowaną nieprzerwanie od 1945 roku, która jednocześnie dynamicznie się zmienia, chcąc zapewnić swoim wychowankom nowoczesne metody i formy kształcenia. Nawiązujemy kontakty z uczelniami wyższymi, interesującymi ludźmi oraz lokalnymi firmami i organizacjami, aby jak najlepiej przygotowywać uczniów do wejścia w dorosłość. Tworzymy zgraną społeczność, w której dbamy o to, aby każdy się w niej odnalazł i mógł rozwijać swoje zdolności.

Profile kształcenia:

Profil politechniczny

Z myślą o wszystkich marzących o studiach technicznych, dla których zgłębianie matematyki i fizyki jest szczególnie istotne. Dodatkowo proponujemy kółko matematyczne oraz udział naszych uczniów w zajęciach organizowanych przez uczelnie wyższe.

filmpromocyjny

 

PCK

pckKim jesteśmy?
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzinie jest jednostką organizacyjną Polskiego Czerwonego Krzyża. Działa w naszej szkole od 8 stycznia 2009 roku. Skupia uczniów i nauczycieli zainteresowanych krzewieniem idei honorowego oddawania krwi, a także szeroko pojętej pomocy potrzebującym w ramach działań statutowych PCK. Liczba członków waha się w granicach od kilkunastu do dwudziestu kilku osób. Co roku liczba ta ulega zmianie, gdyż w kwietniu absolwenci opuszczają mury szkolne, a we wrześniu dołączają do nas ‘nowi’ uczniowie

Czym się zajmujemy?
Przede wszystkim organizujemy w naszej szkole akcje zbiórki krwi - dwa razy w roku, wiosną i jesienią, z pomocą Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Prowadzimy działania promocyjne tych akcji tak, aby zachęcić do udziału w nich nie tylko uczniów, ale także innych mieszkańców Świebodzina i okolic (plakaty, informacje w mediach lokalnych i parafiach). Nasza szkoła rokrocznie bierze udział w ogólnopolskim turnieju ‘Młoda Krew Ratuje Życie’, który zachęca młodzież do wzięcia udziału w akcjach krwiodawstwa. Ponadto, Klub HDK PCK organizuje kwesty uliczne na rzecz PCK.

Zaproszenie
Jeśli chciałbyś wstąpić do Klubu HDK PCK w naszej szkole - serdecznie zapraszamy! Członkiem Klubu może być każdy, kto chciałby zostać krwiodawcą, a także, jeśli z jakiś względów nie może nim być, chce wspierać nasze działania. Nie musisz mieć ukończonych 18 lat, żeby z nami współpracować, ale jeśli będziesz chciał oddać krew, będziesz musiał niestety zaczekać do pełnoletności.

 


W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza

Park Chopina 2
66-200 Świebodzin lubuskie
tel.: +48 68 3823029
mail: liceum@lo.swiebodzin.pl

NIP 927-196-34-13 
REGON 081081202  

Bank Spółdzielczy w Siedlcu
47 9660 0007 0021 5619 2000 0010

epuap 1

Redakcja strony

 

Strona I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie jest złożona w całości z materiałów stworzonych oraz opracowanych przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i projekty związane z rozwijaniem strony. Wszystkich, którzy chcą pomóc w udoskonalaniu naszego szkolnego portalu lub podzielić się doświadczeniami, wesprzeć pomysłami, serdecznie zapraszamy do współpracy.

mail:webadmin@lo.swiebodzin.pl

sienkiewicz logo

 

UE banner