tarcza21.png

Ogólniak z tradycjami.

Szkoła z bogatą tradycją pielęgnowaną nieprzerwanie od 1945 roku, która jednocześnie dynamicznie się zmienia, chcąc zapewnić swoim wychowankom nowoczesne metody i formy kształcenia. Nawiązujemy kontakty z uczelniami wyższymi, interesującymi ludźmi oraz lokalnymi firmami i organizacjami, aby jak najlepiej przygotowywać uczniów do wejścia w dorosłość. Tworzymy zgraną społeczność, w której dbamy o to, aby każdy się w niej odnalazł i mógł rozwijać swoje zdolności.

Profile kształcenia:

Profil politechniczny

Z myślą o wszystkich marzących o studiach technicznych, dla których zgłębianie matematyki i fizyki jest szczególnie istotne. Dodatkowo proponujemy kółko matematyczne oraz udział naszych uczniów w zajęciach organizowanych przez uczelnie wyższe.

 

filmpromocyjny

tarcza21.png

Ogólniak z tradycjami.

Szkoła z bogatą tradycją pielęgnowaną nieprzerwanie od 1945 roku, która jednocześnie dynamicznie się zmienia, chcąc zapewnić swoim wychowankom nowoczesne metody i formy kształcenia. Nawiązujemy kontakty z uczelniami wyższymi, interesującymi ludźmi oraz lokalnymi firmami i organizacjami, aby jak najlepiej przygotowywać uczniów do wejścia w dorosłość. Tworzymy zgraną społeczność, w której dbamy o to, aby każdy się w niej odnalazł i mógł rozwijać swoje zdolności.

Profile kształcenia:

Profil politechniczny

Z myślą o wszystkich marzących o studiach technicznych, dla których zgłębianie matematyki i fizyki jest szczególnie istotne. Dodatkowo proponujemy kółko matematyczne oraz udział naszych uczniów w zajęciach organizowanych przez uczelnie wyższe.

filmpromocyjny

 

Glowna

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl .

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie.

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

/LOSwiebodzin/SkrytkaESP

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

 1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link (dostępny dla zalogowanych użytkowników portalu ePUAP): epuap.gov.pl
 2. Następnie wybieramy ZAŁATWIAJ SPRAWY PRZEZ INTERNET -> Katalog spraw.
 3. Wybieramy ramkę Najnowsze usługi -> Najnowsze usługi centralne -> Pokaż więcej -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego -> Załatw sprawę.
 4. W polu Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo wpisujemy: I Liceum Ogólnokształcące w ŚwiebodziniePoniżej pojawi się odnaleziony adresat (klikamy na niego myszką).
 5. Wypełniamy -> Dalej -> Przejdź do podpisu -> Podpisz podpisem zaufanym -> Potwierdź.
 6. Czekaj na odpowiedź.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo.

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216)  I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wydawanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej.

I. Za wydanie duplikatu świadectwa (wystawionego od 2005 r.) i legitymacji szkolnej należy wnieść opłatę na konto szkoły: 47 9660 0007 0021 5619 2000 0010 w wysokości:

 • duplikat świadectwa 26,00 zł
 • legitymacja szkolna 9,00 zł 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

pdf

 Plik do pobrania


II. Duplikat świadectwa wystawionego przed 2005 r. wydawany jest przez KO w Gorzowie Wielkopolskim. 

Pedagog szkolny

mgr Małgorzata Frąckowiak
Pedagog 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku / 8:00 – 13.00 (parter gab. nr 5)

Zakres zajęć: porady i spotkania indywidualne doradztwo zawodowe w tym organizacja spotkań z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej z Zielonej Góry techniki radzenia sobie ze stresem, w tym dla osób nadwrażliwych, zajęcia relaksacyjne przy muzyce i z wykorzystaniem sugestii wizualizacyjnych

Grono pedagogiczne

iwona
mgr Iwona Czerniawska
Dyrektor 
katarzyna bajor
mgr Katarzyna Bajor
Wicedyrektor

Jezyk polski:
 • mgr Agnieszka Cituk
 • mgr Anna Dominiak
 • mgr Agnieszka Kniat
 Język angielski:
 • mgr Katarzyna Bajor
 • mgr Joanna Gniewczyńska
 • mgr Anna Kowalczyk
 • mgr Hanna Krajniak
 Jezyk niemiecki:
 • mgr Grażyna Hatała
 • mgr Monika Olinkiewicz
 Matematyka:
 • mgr Danuta Cukier
 • mgr Iwona Czerniawska
 • mgr Tomasz Józefowski
 Język rosyjski:
 • mgr Iwona Czyż
 Język francuski:
 • mgr Iwona Czyż
Wiedza o społeczeństwie:
 • mgr Anna Turczyńska-Kuś
 • mgr Janusz Czerniawski            
 • mgr Krzysztof Dębicki
 Historia:
 • mgr Anna Turczyńska-Kuś
 • mgr Łukasz Hoppen
 • mgr Agnieszka Boruszewska
Europeistyka:
 • mgr Iwona Czyż
Geografia:
 • mgr Janusz Czerniawski 
 • mgr Arleta Jujeczko
Chemia:
 • mgr Jolanta Schabikowska (urlop zdrowotny)
 • mgr Anna Rytwińska
 Biologia:
 • mgr Ewa Najdecka
 Podstawy przedsiebiorczości:
 • mgr Jolanta Schabikowska (urlop zdrowotny)
 • mgr Iwona Czyż
 Fizyka:
 • mgr Sławomir Pawlak
 Informatyka:
 • mgr Dariusz Dominiak
 • mgr Sławomir Pawlak
 Wychowanie fizyczne:
 • mgr Ryszard Cukier
 • mgr Zbigniew Graczyk
 • mgr Michał Pyrcz
 Edukacja dla bezpieczeństwa:
 • mgr Zbigniew Graczyk
 Religia:
 • ks. mgr Arkadiusz Wiącek
 Wychowanie do życia w rodzinie:
 • mgr Ewa Dębowska
 Filozofia:
 • mgr Ewa Najdecka
Biblioteka szkolna:
 • mgr Anna Dominiak
 • mgr Edward Wojtuściszyn
 Pedagog szkolny:
 • mgr Małgorzata Frąckowiak

Administracja szkoły

 

Sekretariat Szkoły

 


poniedziałek - piątek  7:15 - 15:15

tel./fax 68 38 230 29

ZAPRASZAMY!

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza

Park Chopina 2
66-200 Świebodzin lubuskie
tel.: +48 68 3823029
mail: liceum@lo.swiebodzin.pl

NIP 927-12-62-395
REGON 000771714  

Bank Spółdzielczy w Siedlcu
47 9660 0007 0021 5619 2000 0010

epuap 1

Redakcja strony

Strona I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie jest złożona w całości z materiałów stworzonych oraz opracowanych przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i projekty związane z rozwijaniem strony. Wszystkich, którzy chcą pomóc w udoskonalaniu naszego szkolnego portalu lub podzielić się doświadczeniami, wesprzeć pomysłami, serdecznie zapraszamy do współpracy.

mail: webadmin@lo.swiebodzin.pl

LO logo kopia