tarcza21.png

Ogólniak z tradycjami.

Szkoła z bogatą tradycją pielęgnowaną nieprzerwanie od 1945 roku, która jednocześnie dynamicznie się zmienia, chcąc zapewnić swoim wychowankom nowoczesne metody i formy kształcenia. Nawiązujemy kontakty z uczelniami wyższymi, interesującymi ludźmi oraz lokalnymi firmami i organizacjami, aby jak najlepiej przygotowywać uczniów do wejścia w dorosłość. Tworzymy zgraną społeczność, w której dbamy o to, aby każdy się w niej odnalazł i mógł rozwijać swoje zdolności.

Profile kształcenia:

Profil politechniczny

Z myślą o wszystkich marzących o studiach technicznych, dla których zgłębianie matematyki i fizyki jest szczególnie istotne. Dodatkowo proponujemy kółko matematyczne oraz udział naszych uczniów w zajęciach organizowanych przez uczelnie wyższe.

 

filmpromocyjny

tarcza21.png

Ogólniak z tradycjami.

Szkoła z bogatą tradycją pielęgnowaną nieprzerwanie od 1945 roku, która jednocześnie dynamicznie się zmienia, chcąc zapewnić swoim wychowankom nowoczesne metody i formy kształcenia. Nawiązujemy kontakty z uczelniami wyższymi, interesującymi ludźmi oraz lokalnymi firmami i organizacjami, aby jak najlepiej przygotowywać uczniów do wejścia w dorosłość. Tworzymy zgraną społeczność, w której dbamy o to, aby każdy się w niej odnalazł i mógł rozwijać swoje zdolności.

Profile kształcenia:

Profil politechniczny

Z myślą o wszystkich marzących o studiach technicznych, dla których zgłębianie matematyki i fizyki jest szczególnie istotne. Dodatkowo proponujemy kółko matematyczne oraz udział naszych uczniów w zajęciach organizowanych przez uczelnie wyższe.

filmpromocyjny

 

Glowna

Dokumenty Szkoły


 

Wydawanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej.

Za wydanie duplikatu świadectwa (wystawionego od 2005 r.) i legitymacji szkolnej należy wnieść opłatę na konto szkoły:

47 9660 0007 0021 5619 2000 0010 w wysokości:

duplikat świadectwa 26,00 zł

legitymacja szkolna 9,00 zł

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/24

dla klas I - III 04.09.2023 - Rozpoczęcie roku szkolnego

23.12.2023 - 01.01.2024 - Zimowa przerwa świąteczna

05.01.2024 - Wystawienie semestralnych ocen proponowanych 

19.01.2024 - Wystawienie ocen semestralnych 

23.01.2024 - Koniec I semestru

12.02 - 25.02.2024 - Ferie zimowe

do 27.03.2024 - Zaliczenie I semestru (uczniowie z oceną ndst.)

28.03 - 02.04.2024 - Wiosenna przerwa świąteczna

31.05.2024 - Wystawienie rocznych ocen proponowanych 

14.06.2024 - Wystawienie ocen rocznych

21.06.2024 - Zakończenie roku szkolnego

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

2 maja, 6-10 maja oraz 31 maja 2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/24

dla klas IV04.09.2023 - Rozpoczęcie roku szkolnego

24.11.2023 - Wystawienie proponowanych ocen semestralnych 

08.12.2023 - Wystawienie ocen semestralnych 

12.12.2023 - Koniec I semestru

23.12. 2023 - 01.01.2024 - Zimowa przerwa świąteczna

12.02 - 25.02.2024 - Ferie zimowe

do 09.02.2024 - Zaliczenie I semestru (uczniowie z oceną ndst.)

28.03 – 02.04.2024 - Wiosenna przerwa świąteczna

05.04.2024 - Wystawienie rocznych ocen proponowanych

20.04.2024 - Wystawienie ocen rocznych 

26.04.2024 - Zakończenie roku szkolnego

 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl .

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie.

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

/LOSwiebodzin/SkrytkaESP

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

  1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link (dostępny dla zalogowanych użytkowników portalu ePUAP): epuap.gov.pl
  2. Następnie wybieramy ZAŁATWIAJ SPRAWY PRZEZ INTERNET -> Katalog spraw.
  3. Wybieramy ramkę Najnowsze usługi -> Najnowsze usługi centralne -> Pokaż więcej -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego -> Załatw sprawę.
  4. W polu Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo wpisujemy: I Liceum Ogólnokształcące w ŚwiebodziniePoniżej pojawi się odnaleziony adresat (klikamy na niego myszką).
  5. Wypełniamy -> Dalej -> Przejdź do podpisu -> Podpisz podpisem zaufanym -> Potwierdź.
  6. Czekaj na odpowiedź.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo.

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216)  I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wydawanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej.

I. Za wydanie duplikatu świadectwa (wystawionego od 2005 r.) i legitymacji szkolnej należy wnieść opłatę na konto szkoły: 47 9660 0007 0021 5619 2000 0010 w wysokości:

  • duplikat świadectwa 26,00 zł
  • legitymacja szkolna 9,00 zł 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

pdf

 Plik do pobrania


II. Duplikat świadectwa wystawionego przed 2005 r. wydawany jest przez KO w Gorzowie Wielkopolskim. 

Pedagog szkolny

mgr Mariola Szukalska
Pedagog 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku / 8:00 – 13.00 (parter gab. nr 5)

Zakres zajęć: porady i spotkania indywidualne doradztwo zawodowe w tym organizacja spotkań z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej z Zielonej Góry techniki radzenia sobie ze stresem, w tym dla osób nadwrażliwych, zajęcia relaksacyjne przy muzyce i z wykorzystaniem sugestii wizualizacyjnych.

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza

Park Chopina 2
66-200 Świebodzin lubuskie
tel.: +48 68 3823029
mail: liceum@lo.swiebodzin.pl

NIP 927-12-62-395
REGON 000771714  

Bank Spółdzielczy w Siedlcu
47 9660 0007 0021 5619 2000 0010

epuap 1

Redakcja strony

 

Strona I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie jest złożona w całości z materiałów stworzonych oraz opracowanych przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i projekty związane z rozwijaniem strony. Wszystkich, którzy chcą pomóc w udoskonalaniu naszego szkolnego portalu lub podzielić się doświadczeniami, wesprzeć pomysłami, serdecznie zapraszamy do współpracy.

mail:webadmin@lo.swiebodzin.pl

sienkiewicz logo

 

UE banner